Maskiner

_________________________________________________________________________
 

Vi använder oss av tre U-marq gravyrmaskiner som alla styrs via PC. Därmed kan vi utnyttja alla typsnitt i True Type samt vissa speciella flerlinjerade gravyrfonter.

De främsta fördelarna med datorgravyr är:

  1. Figurgravyr

  2. Exakthet

  3. Snabbhet

  4. Teckenutbud

Vår nyaste maskin är en U-MARQ Universal-350. Den gör det möjligt att gravera på större artiklar och har fler valmöjligheter än de andra två maskinerna..

Den har även ett annat urval av gravyrstilar och kan importera bilder på ett annat sätt än som var möjligt tidigare.